CBD öljy kivun hoidossa: helpottaako CBD kroonista kipua?

Muistatko sen tunteen, joka seuraa varpaan lyömisestä pöydänkulmaan? Tunne valtaa hetkessä koko mielen ja tekee mieli päästellä ärräpää jos toinenkin. Kipu on yksi ihmiselämän välttämättömistä pahoista, vaikkakin siitä on myös hyötyä, sillä se suojaa ja estää meitä tekemästä asioita, jotka vahingoittavat – se estää esimerkiksi lyömästä jalkaa jatkuvasti pöydänkulmaan tai ainakin auttaa varomaan sitä.

Tapauksemme kipukokemus on esimerkki akuutista kivusta. Fyysistä kipua on myös muunlaista. Jotkut meistä ovat elämässään niin etuoikeutettuja, että välttyvät pidempiaikaiselta kivulta, mutta useimmat sitä eivät ole. Tälläkin hetkellä kivun kanssa kamppailee yli miljoona suomalaista [1]. Kroonistuneen kivun lievittämiseksi on kehitelty monia eri menetelmiä ja kannabidioli CBD on yksi niistä. Seuraavaksi tutustumme siihen, miksi monet ovat ottaneet repertuaariinsa CBD öljyn kivun hoidossa. Katsomme myös mitä tutkimukset sanovat siitä, auttaako CBD öljy kipuihin vai ei.

Aloitetaan tutustumalla krooniseen kipuun ja kivun eri muotoihin.

Mitä on pitkäaikainen eli krooninen kipu?

Pitkäaikaisella eli kroonisella kivulla tarkoitetaan pitkään jatkunutta kipua. Yleensä kroonistumisesta puhutaan, kun kipu on kestänyt pidempään kuin 3–6 kuukautta. Tämä määritelmä voi kuitenkin johtaa harhaan [2], sillä kipu saattaa kroonistua jo ennen tätä.

Krooninen kipu liittyy eri sairauksiin, kuten nivelrikkoon tai hermovaurioihin, mutta aina kivun syytä ei voida osoittaa. Kun kipu pitkittyy, alkavat sitä ylläpitää kudosvaurioiden aiheuttaman reaktion lisäksi myös muutokset keskushermostossamme.

Ikävintä kroonisessa kivussa lienee se, että se vaikuttaa kehon lisäksi myös mieleen. Se huonontaa elämänlaatua ja kuluttaa niin fyysisiä kuin henkisiäkin voimavaroja. Pahimmillaan se eristää yhteiskunnasta ja pakottaa jäämään pois työelämästä. 

Pitkään jatkuva kipu voi aiheuttaa:

  • Masennusta
  • Ahdistusta 
  • Pelkotiloja
  • Unihäiriöitä
  • Alentuneen kipukynnyksen

Tunnetko kivun eri muodot?

Kipua on olemassa eri muotoista, mutta kaikelle kivulle ominaista on se, että se on eräänlainen suojamekanismi [3].  Kehomme kudokset ovat täynnä kipuhermopäätteitä, jotka kivun aiheuttajan ne aktivoidessa lähettävät kipuviestejä selkäytimemme kautta aivoihin. Aivomme sitten tulkitsevat tämän viestin sen sijainnin, voimakkuuden ja keston perusteella.

Kipua kategorisoidaan eri tavoin. Yleisimpiä kiputyyppejä ovat:

  1. Akuutti kipu
  2. Tulehduksellinen kipu
  3. Nosiseptiivinen kipu
  4. Neuropaattinen kipu
  5. Idiopaattinen kipu

Seuraavaksi käymme läpi sitä, mitä tutkimus sanoo CBD:stä kivunlievittäjänä ja saamme kenties selkeämmän käsityksen siitä, miksi monet kroonisesta kivusta kärsivät valitsevat CBD-öljyn kivun lievityksen keinokseen.

CBD-öljy kivun hoidossa: kuinka se toimii?

CBD:n käyttö on useissa tutkimuksissa yhdistetty eri terveysvaikutuksiin [4], ja viitteet sen hyödyistä ahdistuksen ja stressin [5] hoidossa ovat kannustavia, vaikkakin tutkimukset ovat vasta melko varhaisessa vaiheessa. 

Eräässä, vuonna 2018 valmistuneessa tutkimuksessa [6] saatiin selville, että yli 60 % CBD:n käyttäjistä käyttääkin sitä lääkinnällisessä tarkoituksessa ja tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat kivun, ahdistuksen ja masennuksen lievitys. Tämä lienee jo itsessään erinomainen empiirinen todiste sen tehosta.

Kivun kroonistuttua joutuvat potilaat usein turvautumaan reseptikipulääkkeisiin, mitkä voivat paitsi osoittautua tehottomiksi, voivat aiheuttaa myös huomattavia sivuvaikutuksia ollen lisäksi hyvin addiktoivia. Viime vuosina on uutisoitu oikeasta opioidikriisistä [7], joka vaikuttaa erityisesti Yhdysvalloissa ihmisten jäädessä kipulääkekoukkuun.

Muun muassa tästä syystä ovat tutkijat päätyneet tutkimaan vaihtoehtoisena hoitomuotona CBD-öljyä. Se voikin osoittautua tehokkaaksi vaihtoehdoksi ja Maailman terveysjärjestön mukaan [8] sillä “ei vaikuta olevan viitteitä väärinkäyttöön tai riippuvuuteen johtavasta potentiaalista”.

Luonnollisuus kiinnostaa myös kuluttajia.

Seuraavaksi käymme läpi eritellen erityyppisiä kipuja ja tutustumme muun muassa siihen, miksi monet ovat valinneet CBD öljyn tulehduksen sekä muiden kroonisten kiputyyppien lievitykseen. Tutustumme tämänhetkiseen tutkimukseen CBD:stä ja kivuista.

Monet mainitsemistamme oireyhtymistä ja sairauksista sopivat useaan kipukategoriaan.

1. Akuutti kipu

Kuten jo aluksi mainitsimme, on akuutti kipu usein lyhytkestoista. Perinteisesti sitä luonnehtii myös äkillinen alkaminen ja usein sen kesto on alle kuukauden. 

Monet naiset ovat kokeilleet jos jonkinmoista lievitystä jokakuukautiseen vaivaansa ja monia kiinnostaakin, auttaako CBD-öljy kuukautiskipuihin. Eräässä tutkimuksessa [9] havaittiin CBD:n ehkäisevän prostaglandiinin tuotantoa, joka on suuri tekijä kuukautiskipujen aiheutumisessa.

CBD öljy ei vaikuttaisi olevan tehokas muuntyyppisen akuutin kivun lievityksessä, mutta siitä voi olla hyötyä joidenkin seuraavaksi esittelemiemme kipumuotojen kohdalla.

2. Tulehduksellinen kipu

Tulehduskivussa on kyse nimensäkin mukaisesti tulehduksen aiheuttamasta kivusta, joka voi olla seurausta kudosvaurioista tai turvotuksesta. Kipua ilmenee yleisimmin hartioissa ja lantion alueella ja selkärangassa.

CBD-öljy tulehdukseen

Mississippin yliopiston lääketieteellisen laitoksen vuoden 2011 tutkimuksessa [10] tutustuttiin kannabidiolin vaikutukseen tulehdusten ja oksidatiivisen stressin hoidossa. Tutkijoiden mukaan kannabidioli vaikuttaa lupaavalta vaihtoehdolta tulehdusta lievittävän lääkkeen kehittämiseksi. Vuoden 2012 Journal of Experimental Medicine -julkaisussa esitellyssä tutkimuksessa [11] saatiin puolestaan selville, että CBD voi tukahduttaa inflammatorista kipua ja estää kipusignaalien kulkemista kehoissamme.

CBD-öljy selkäkipuun

75 % yli 30-vuotiaista suomalaisista on kokenut vähintään yhden selkäkipujakson [12] elämänsä aikana. Selkäkipu voi aiheutua monesta eri syystä ja joskus sen takana on tulehduksellinen sairaus, kuten selkärankareuma tai niveltulehdus tai esimerkiksi MS-tauti. Kennedy Institute of Rheumatologyn julkaiseman tutkimuksen mukaan CBD:llä vaikuttaisi olevan muun muassa niveltulehdusoireita lievittäviä vaikutuksia. Siitä on havaittu [13] olevan hyötyä myös MS-peräisessä kivussa.

3. Nosiseptiivinen kipu eli kudosvauriokipu

Kolmas yleinen kivun muoto on nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu, joka aiheutuu todellisen tai mahdollisen kudosvaurion vaikutuksesta hermoratoihimme. Esimerkkejä tämäntyyppisestä kiputuntemuksesta ovat somaattiset kivut, kuten nivelrikko tai urheiluvammoihin ja leikkauksiin liittyvät kivut.

CBD-öljy nivelrikkoon

Nivelrikon tiedetään aiheuttavan kroonista nosiseptiivistä kipua. Pahinta tässä rappeuttavassa sairaudessa on se, ettei siihen ole tällä hetkellä parannuskeinoa. Sen oireita voidaan kuitenkin lievittää ja esimerkiksi vuonna 2014 tutkittiin [14] endokannabinoidijärjestelmän ja nivelrikkokivun yhteyttä. Tutkijat raportoivat lupaavista tuloksista liittyen kannabinoidien hoitavaan kykyyn nivelrikon hallinnassa.

4. Neuropaattinen kipu

Neuropaattinen kipu tarkoittaa kiputilaa, joka aiheutuu tuntoaistimuksia välittävän hermojärjestelmän vauriosta tai sairaudesta. Kipu on usein polttavaa ja sähköiskumaista ja esimerkkejä neuropaattista kipua aiheuttavista sairauksista ovat MS-tauti, diabetes ja erityyppiset vammat. 

Frontiers in Pharmacology tutki kannabinoidien vaikutusta kipuun suorittamalla meta-analyysin [15] nykytutkimuksista. Selvityksessä kävi ilmi, että kannabinoidit vaikuttaisivat pitävän sisällään kipua lievittäviä ominaisuuksia, kun kyse on neuropaattisesta kivusta.

CBD-öljy MS-tautiin

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermostosairaus, jossa osa sairastuneen immuunijärjestelmästä toimii virheellisesti ja hyökkää omaa kehoa vastaan. 

CBD:tä ja THC:tä sisältävää Savitex-suusuihketta käytetään monissa maissa helpottamaan MS-peräistä neuropaattista kipua ja tämän hyödyt on havaittu myös MS-potilaille tehdyissä tutkimuksissa [16]. 

CBD-öljy ALS:n hoidossa

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi on selkäytimen liikehermojen sairaus, jonka seurauksena lihakset liikkeelle saavat liikehermot tuhoutuvat vähitellen. CDB:n käyttöä ALS:n hoidossa puoltaa espanjalaistutkimus [17], jonka mukaan CBD öljyn annostelu saattaisi hidastaa sairauden etenemistä.

5. Idiopaattinen kipu

Idiopaattinen kipu on viimeisin käsittelemistämme kiputyypeistä. Idiopaattiseksi kivuksi luokitellaan kipu, jonka taustalta ei lääketieteellisesti kyetä löytämään selittävää syytä tai sairautta. Idiopaattista kipua aiheuttavat muun muassa jännityspäänsärky, migreeni sekä fibromyalgia.

CBD öljy migreeniin

Migreeni on ikävä päänsärky, joka eroaa perinteisestä päänsärystä voimakkuudessaan ja usein myös kestossaan. Kipu ei sinällään ole kroonista, sillä se harvoin kestää muutamaa päivää kauemmin, mutta voi laueta usein ja useiden eri syiden ansiosta.

Tällä hetkellä emme voi tarkalleen todeta, kuinka tehokas CBD-öljy migreenin hoidossa on, mutta käyttäjäkokemukset puhuvat yhdisteen puolesta. Myös tutkijat vaikuttavat olevan kiinnostuneita siitä. Alustavat positiiviset tutkimustulokset [18] antavat aihetta perehtyä aiheeseen lisää.

CBD öljy fibromyalgiaan

Fibromyalgia on toiminnallinen oireyhtymä, joka aiheuttaa muun muassa kroonista väsymystä ja uupumusta sekä lihaskipuja. Tutkimusten [19] mukaan CBD-öljy voisi auttaa myös fibromyalgian hoidossa sen oireita lievittäen. Vuoden 2018 tutkimuskatsauksessa [20] tutustuttiin CBD:n ja THC:n vaikutuksiin fibromyalgian hoidossa ja tulokset olivat varsin rohkaisevia, joskin lisätutkimusta tarvitaan myös tämän sairauden osalta.

Yhteenveto ja CBD öljy kivun hoidossa Suomessa

Tässä artikkelissa kävimme läpi kroonisen kivun olemusta sekä sen negatiivisia vaikutuksia kokonaishyvinvoinnin kannalta. Tutustuimme myös eri kiputyyppeihin ja loimme katsauksen joihinkin kroonista kipua aiheuttaviin sairauksiin ja oireyhtymiin sekä niiden oireiden mahdolliseen hoitamiseen CBD-öljyn avulla.

Tutkimukset siitä, auttaako CBD-öljy kipuun, ovat vielä aikaisessa vaiheessa, mutta esittelemiemme rohkaisevien tulosten valossa ei ainakaan menetä mitään kokeillessaan, toimiiko CBD-öljy päänsäryn tai nivelrikon oireiden lievittäjänä.

Suomessa vaikuttaisi CBD-öljyn käyttäminen kivunlievityksessä olevan vielä lapsenkengissä, ja sitä harjoittavatkin lähinnä yksityishenkilöt ja hyvinvointialasta hyvin perillä olevat kuluttajat. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan lisätutkimuksia aiheesta.

Artikkelin tiedot on saatu seuraavista lähteistä:

[2] https://1596852.166.directo.fi/@Bin/1e223a73ca57b8d8079b9f6a9b0fdbe1/1604652603/application/pdf/171537/Kroonisen%20kivun%20hoito-opas_final.pdf

[3]  https://www.mehilainen.fi/kipu

[4] https://archives.drugabuse.gov/testimonies/2015/biology-potential-therapeutic-effects-cannabidiol

[5] https://hempsteri.fi/CBD-oljy-ahdistus-stressi/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/

[7] https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1238117

[8] https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

[9] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18556441/

[10]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21238581/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22585736

[12] https://1596852.166.directo.fi/@Bin/29cb05740e86e9767345ee08bf518a3d/1605263914/application/pdf/171537/Kroonisen%20kivun%20hoito-opas_final.pdf

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920191

[14] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494687

[15] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01259/full

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25699191/

[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604192/

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436334/

[19] https://www.semanticscholar.org/paper/The-Pharmacologic-and-Clinical-Effects-of-Medical-Borgelt-Franson/4d12db2a249cc22cb8e78f31586ff0036b8bce9d

[20] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29461346/

https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/kipua-esiintyy-monenlaisissa-tilanteissa

https://www.duodecimlehti.fi/duo99247

https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/pitk%C3%A4aikainen-kipu/mit%C3%A4-on-pitk%C3%A4aikainen-kipu

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17157290/

https://www.terveydentukena.fi/sairaudet-ja-hoito/kipu/akuutti-kipu

https://www.voltaren.fi/kipu/kudosvaurio.html

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00076

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/site/assets/files/0/33/19/280/sll92018-577.pdf

https://www.kipukapina.fi/neuropaattinen-kipu/

https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tietoa-sairauksista/ms-tauti/mika-ms-tauti/#:~:text=MS%2Dtauti%20on%20keskushermoston%20eli,ja%20hy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4%20omaa%20hermostoa%20vastaan.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17257464/%20

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01093

https://www.terve.fi/artikkelit/idiopaattinen-kipu

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00016